Engineering activiteiten
  Algemene technische studies
  Opstellen van lastenboeken
  Mechanische berekeningen
Berekening staalconstructies EUROCODE 3 (ESA PT)
  Beton & stabiliteitstudies
  Pipe stress analysis (CAESAR II)
  Process engineering
  Drukverliezen (PIPE-FLO)
  Dimensioneren leidingen, kleppen, pompen,...
  Thermische berekeningen
  Veiligheidscoördinatie & advies


Energie advies

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop van woningen, appartementen, ... verplicht. Vanaf 1 januari 2009 geldt deze verplichting ook voor verhuur van wooneenheden. Het energieprestatiecertificaat is een document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning.

Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak. U kan mij steeds contacteren voor verdere inlichtingen of om een energieprestatiecertificaat (EPC) te laten opmaken.


Hoe verloopt de opmaak van een energieprestatiecertificaat ?
1) Inspectie ter plaatse van de woning door een energiedeskundige type A. 2) Verwerking van de gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. 3) Overhandiging van het energieprestatiecertificaat

Wat staat er in een energieprestatiecertificaat ?
1) Een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in Kwh/m² en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst. 2) Energiebesparende adviezen die de koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen. 3) Een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, ...

Hoe lang is het energieprestatiecertificaat geldig ?
Het EPC is 10 jaar geldig. Als het gebouw opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig, dan moet u geen nieuw EPC laten opmaken. Als u intussen maatregelen heeft doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, dan kan u er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuw EPC zal een betere score geven.

EPC nodig voor seizoensverhuur?
Een EPC voor residentiële gebouwen die verhuurd worden dient enkel opgemaakt te worden in geval van gewone huur, voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden en in geval van woninghuur (woninghuur is van toepassing op woningen die de huurder als zijn hoofdverblijfplaats bestemd). Concreet betekent dit dat vakantie- woningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een EPC dienen te beschikken.

EPC nodig voor bestaande huurcontracten ?
Als u nu een woning verhuurt en het huurcontract wordt niet vernieuwd na 1 januari 2009 en de huurder blijft dezelfde, dan moet u geen EPC laten opmaken. Indien u na 1 januari 2009 wel een nieuwe huurder krijgt, dan moet u wel een EPC laten opmaken.


Engineering & energie deskundig advies


EKS
Pioenstraat 2
8300 Knokke-Heist
GSM 0476 08 79 80
www.eks-engineering.be
info@eks-engineering.be